Menu

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับสิ่งที่คุณต้องรู้


การระบุตัวตนต้องใช้คุณลักษณะทางกายภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่นิยมนำมาใช้มากได้แก่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint), ลายฝ่ามือ, ใบหน้า (Face), ม่านตา (Iris), ดีเอ็นเอ (DNA) หรือแม้กระทั้งลายเซ็นต์ เสียงพูด เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้เทียบกับข้อมูลคุณลักษณะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว ก็สามารถแยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ ได้ซึ่งการสแกนลายนิ้วมือนับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

เนื่องจากลายนิ้วมือคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและลายนิ้วมือคนจะไม่เปลี่ยนแม้อายุมากขึ้น  เด็กทุกคนตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่ 7 เดือนจะมีลายนิ้วมือเป็นของตัวเอง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ลายนิ้วมือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง และเมื่อพบอุบัติเหตุกับลายนิ้วมือร่างกายเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้ ทำให้ลายนิ้วมือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในการใช้เพื่อระบุตัวบุคคลนั้นๆได้อย่างแท้จริง  ซึ่งลายนิ้วมือของคนเราสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ลายนิ้วมือแบบก้นหอย ลายนิ้วมือแบบมัดหวาย ลายนิ้วมือแบบลายโค้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาต หรือ บุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มี การบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบนั้นได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้งานในการควบคุมการทำงาน

ทำไมต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ? เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะลดปัญหาการทุจริตในการลงเวลาการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี สามารถระบุข้อมูลพนักงานได้ดีกว่าระบบการลงเวลาพนักงานแบบอื่นๆ ทำให้การจัดการการคิดเวลาการทำงานของพนักงานใช้เวลาสั้นๆแต่แม่นยำ และไม่ต้องกังวลกับการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บ หรือความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานที่แท้จริง สามารถควบคุมการเข้าออกสถานที่ได้อย่างปลอดภัย  อีกทั้งสามารถป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการลงเวลา

การใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเสมือนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ทุกระดับมากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในระดับองค์กรอย่างสมัยก่อน เนื่องเพราะมีบริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีของ การสแกนลายนิ้วมือมาใช้เป็นระบบยืนยันตัวบุคคล  ในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้ระดับบุคคลได้สัมผัสกับเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

โดยปัจจุบัน ราคาที่ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะมีราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการรองรับลายนิ้วมือ การใช้งานของอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกและสแกนลายนิ้วมือ มีอยู่หลายประเภท ได้แก่ เครื่องสแกนลายมือโดยเฉพาะ เมาส์ที่มีเครื่องสแกนลายนิ้ว คีบอร์ดที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็ก

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *